Nẹp chênh cốt sàn SK10 được sản xuất từ thép không gỉ inox 304 xước trắng
Kích thước nẹp inox chênh cốt sàn SK10: 20x10x20x2438mm (Cánh x cao x rộng x dài)
Màu sắc nẹp inox chênh cốt sàn khác: Nẹp inox chênh cốt sàn gương trắng, nẹp chênh cốt sàn inox đen xước, nẹp chệnh cốt sàn inox gương đen, nẹp chênh cốt sàn inox xước vàng, nẹp chênh cốt sàn inox gương vàng, …