Giải pháp nẹp khe nhiệt khe lún được ứng dụng trong xử lý khe co giãn khe nhiệt khe lún, mục đính trang trí khe nhiệt khe lún và đảm bảo an toàn. Giải pháp được ứng dụng nhiều trong các tòa nhà lớn, nhà liền kề.

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Co Giãn Nhiệt CJ11

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Lún – Khe Nhiệt KL80

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Lún Khe Nhiệt K120

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Lún Khe Nhiệt K90

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt EF01

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt Khe Lún Inox M13

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt Khe Lún Inox M19

Nẹp Khe Nhiệt - Khe Lún

Nẹp Khe Nhiệt Khe Lún SMJ020