Nhiều giải pháp khác trong xây dựng xử lý các hạng mục như: Nẹp khe nhiệt – Khe lún, bát liên kết, râu thép, thanh nhôm định hình, …