Sản phẩm Nẹp Nhôm Góc Trong là giải pháp được ứng dụng tại vị trí góc trong hay còn gọi là góc âm, hoàn thiện chi tiết nẹp bo tròn nhẹ, trang trí góc cạnh cũng như che khuyết điểm kỹ thuật của vật liệu trong hạng mục tại vị trí tiếp giáp góc trong.
Nhiều màu sắc trang trí: Nhôm màu vàng, nhôm màu inox, nhôm màu nhôm, nhôm màu đen, nhôm màu sâm banh, …