Sản phẩm nẹp nhôm chữ U ứng dụng nhiều trong trang trí nội thất xây dựng: Nẹp nhôm U5mm, nẹp nhôm u10mm, nẹp nhôm U12mm, Nẹp nhôm U15mm, Nẹp nhôm U20mm, Nẹp nhôm U40mm, …
Nhiều màu sắc trang trí: Nhôm màu vàng, nhôm màu inox, nhôm màu nhôm, nhôm màu đen, nhôm màu sâm banh, …

Nẹp Nhôm Chữ U

Nẹp Nhôm U10 Màu Đen

Nẹp Nhôm Chữ U

Nẹp Nhôm U20 Màu Đen

Nẹp Nhôm Chữ U

Nẹp Nhôm U20 Màu Nhôm