Sản phẩm nẹp nhôm trang trí chữ L được ứng dụng tại điểm góc cạnh hoặc kết thúc vật liệu với các quy cách thông dụng: nẹp nhôm L20x10, nẹp nhôm L20x3mm, nẹp nhôm L30x20, nẹp nhôm L30x10mm, …
Nhiều màu sắc trang trí: Nhôm màu vàng, nhôm màu inox, nhôm màu nhôm, nhôm màu đen, nhôm màu sâm banh, …

Nẹp Nhôm Chữ L

Nẹp Nhôm L20x10 Màu Inox

Nẹp Nhôm Chữ L

Nẹp Nhôm L20x10 Vàng Bóng

Nẹp Nhôm Chữ L

Nẹp Nhôm L30x10 Màu Inox