Nẹp nhôm chống trơn cầu thang

Nẹp nhôm chống trơn trượt hay còn gọi nẹp chống trơn mũi bậc, nẹp nhôm bọc mũi cầu thang, nẹp nhôm chống trơn trượt cầu thang, thanh nhôm chống trơn mũi bậc cầu thang, …
Ứng dụng trang trí và chống mũi bậc cầu thang với các kích thước nẹp như:
– Nẹp chống trơn trượt L55x30m, nẹp nhống trơn L41x20, nẹp chống trơn L41x12, Nẹp chống trơn L41x8mm, nẹp nhôm chống trơn trượt L45x20mm, …
Màu sắc thông dụng nẹp nhôm chống trơn trượt mũi cầu thang
– Nẹp nhôm chống trơn màu vàng mờ
– Nẹp nhôm chống trơn màu nhôm
– Nẹp nhôm chống trơn màu champagne mờ
– Nẹp nhôm chống trơn màu cà phê
– Nẹp nhôm chống trơn màu xám, màu ghi, …