Sản phẩm nẹp nhôm chống trơn trượt được ứng dụng thông dụng tại mũi bực cầu thang với các kích thước nẹp như: Nẹp chống trơn L55x30m, nẹp nhống trơn L41x20, nẹp chống trơn L41x12, Nẹp chống trơn L41x8mm, …
Nhiều màu sắc trang trí: Nhôm màu vàng, nhôm màu nhôm, nhôm màu sâm banh, …