Sản phẩm nẹp nhôm kết thúc là giải pháp xử lý hiệu quả về tính kỹ thuật và thẩm mỹ trong kết thúc sàn, kết thúc vật liệu, cho chi tiết hoàn thiện tinh tế và xử lý vấn đề kỹ thuật về co giãn nhiệt, …
Nhiều màu sắc trang trí: Nhôm màu vàng, nhôm màu inox, nhôm màu nhôm, nhôm màu đen, nhôm màu sâm banh, …