Sản phẩm La Nhôm được ứng dụng trong trang trí nội thất tạo chỉ trang trí tinh tế và thẩm mỹ với màu sắc kim loại, chỉ La Nhôm các kích thước như: La nhôm 15mm, La nhôm 20mm, la nhôm 25mm, la nhôm 30mm
Nhiều màu sắc trang trí: Nhôm màu vàng, nhôm màu inox, nhôm màu nhôm, nhôm màu đen, nhôm màu sâm banh, …