NẸP V INOX 304

Nẹp inox chữ V hay còn được gọi: Nẹp V inox 304, Nẹp inox 304 chữ V, V inox 304 trang trí, nẹp trang trí V inox, nẹp v inox trang trí, nẹp v inox màu, …
Ứng dụng trang trí góc cạnh các hạng mục nhưa đá, gỗ, nhựa, gạch, thạch cao, beton, … Hoàn thiện chi tiết trang trí và bảo vệ góc cạnh, …
Kích thước nẹp V inox thông dụng: Nẹp V10 inox 304, nẹp V15 inox 304, nẹp V20 inox 304, nẹp V25 inox 304, nẹp V30 inox 304, nẹp V40 inox 304, nẹp V50 inox 304, …
Màu sắc nẹp V inox thông dụng: Nẹp V inox vàng gương, nẹp v inox vàng xước, nẹp v inox trắng gương, nẹp v inox trắng xước, nẹp v inox đen gương, nẹp v inox đen xước, nẹp v inox hồng gương, nẹp v inox hồng xước, nẹp v inox vàng hồng, …

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V15 Trắng Gương

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V15 Vàng Gương

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V20 Trắng Gương

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V20 Vàng Gương

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V20 Vàng Xước

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V25 Trắng Gương

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V25 Vàng Gương

Nẹp Inox Chữ V

Nẹp Inox V30 Trắng Gương


NẸP INOX CHỮ V