NẸP T INOX 304

Nẹp inox chữ T hay còn được gọi Nẹp T Inox 304, Nẹp Inox 304 chữ T, T Inox 304. nẹp chỉ T inox 304, thanh T inox 304, …
Được ứng trong trang trí nội thất các hạng mục nhưa đá, gỗ, nhựa, beton, … hoàn thiện chỉ trang trí hay xử lý khe co giãn điểm chuyển tiếp giữa hai khối vật liệu cùng hoặc khác nhau.
Màu sắc nẹp T inox thông dung: Nẹp t inox 304 vàng gương, Nẹp t inox 304 vàng xước, Nẹp t inox 304 trắng gương, Nẹp t inox 304 trắng xước, Nẹp t inox 304 hồng gương, Nẹp t inox 304 hồng xước, Nẹp t inox 304 đen gương, Nẹp t inox 304 đen xước, Nẹp t inox 304 champagne xước
Kích thước nẹp T inox thông dụng: Nẹp T8 inox 304, nẹp T10 inox 304, nẹp T12 inox 304, Nẹp T15 inox 304, nẹp T20 inox 304, Nẹp T25 inox 304, nẹp T30 inox 304, Nẹp T40 inox 304, Nẹp T60 inox 304, …
Kan Decor nhận gia công sản xuất nẹp T inox 304 theo kích thước yêu cầu

Nẹp Inox Chữ T

Nẹp Inox T 8 Trắng Gương

Nẹp Inox Chữ T

Nẹp Inox T 8 Trắng Xước

Nẹp Inox Chữ T

Nẹp Inox T10 Vàng Gương

Nẹp Inox Chữ T

Nẹp Inox T15 Hồng Xước


NẸP INOX CHỮ T