NẸP INOX CHỮ L

Nẹp inox chữ L hay còn gọi: Nẹp L inox 304, nẹp inox L, nẹp L inox trang trí, nẹp inox trang trí chữ L, thanh L inox 304, … Ứng trong trang trí nội và ngoại thất xây dựng các hạng mục nhưa đá, gỗ, nhựa, beton, … Hoàn thiện chi tiết góc cạnh, điểm kết thúc vật liệu tinh tế và thẩm mỹ, …
Màu sắc nẹp L inox thông dụng: Nẹp L inox vàng gương, nẹp L inox vàng xước, nẹp L inox trắng gương, nẹp L inox trắng xước, nẹp L inox đen gương, nẹp L inox đen xước, nẹp L inox hồng gương, nẹp L inox hồng xước, nẹp L inox vàng hồng, …
Kích thước nẹp L inox thông dụng: Nẹp L20x10 inox 304, nẹp L30x10 inox 304, nẹp L30x20 inox 304, nẹp L40x20 inox 304

Nẹp Inox Chữ L

Nẹp L30x10 Inox Đen Xước


NẸP L INOX 304