LA lẬP LÀ INOX

La inox hay còn được gọi: Lập là inox, nẹp la inox, nẹp inox dạng phẳng, bản inox 304, … La inox được phân thàng: La cuộn inox, la cây inox, la đúc inox.
– La cuộn inox thông dụng: la cuộn inox 10mm, la cuộn inox 15mm, la cuộn inox 20mm, la cuộn inox 30mm, la cuộn inox 40mm, la cuộn inox 50mm, la cuộn inox 60mm, la cuộn inox 70mm, la cuộn inox 80mm, la cuộn inox 100mm
– La cây inox thông dụng: Với đặt điểm sản xuất xả từ tấm inox 304 nên la cây inox linh động về bản rộng từ 7mm đến 1200mm cây dài 2438mm và 3000mm
– La đúc inox 304 là sản phẩm có độ dày tối thiểu 3mm với các bản rộng: la đúc inox 6mm, la đúc inox 8mm, la đúc inox 10mm, la đúc inox 12mm, la đúc inox 20mm, la đúc inox 30mm, la đúc inox 50mm và la đúc inox 60mm, .,..