Nẹp đồng chữ L là sản phẩm khá thông dụng với các đơn vị thi ông nội thất, thường được ứng dụng trang trí tại các vị trí góc cạnh, điểm kết thúc, nẹp chống trơn trượt cầu thang, …
So với các kích thước khác thì nẹp đồng chữ L bao gồm có 5 kích thước chính: L18mm, L24mm, L25mm, L35mm, L55mm, ứng dụng nhiều trong công dụng chống trơn trượt mũi bực cầu thàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.