Nẹp đồng trang trí là sản phẩm được sản xuất từ đồng cao cấp với các loại nẹp như: nẹp đồng chữ T, nẹp đồng chữ V, nẹp đồng chữ U, nẹp đồng chữ L, nẹp đồng chống trơn, nẹp chỉ đồng, la đồng, … công dụng trang trí nội và ngoại thất xây dựng.
Nẹp đồng trang trí không đa dạng màu sắc như các loại nẹp trang trí khác và chủ yếu có các màu sắc như sau: màu vàng đồng, màu vân đen, màu vân sắc, …